Certifikáty

Technické licencie

Prečo zveriť zabezpečenie objektu firme s oprávnením (licenciou)?

  1. Pri riešení poistnej udalosti Vám poisťovňa nemusí zabezpečené zariadenie (alarm) akceptovať (pri vlastnej inštalácii)
  2. Máme v ponuke len certifikované zabezpečovacie zariadenia  z ktorých Vám odporučíme tú najvhodnejšiu zostavu podľa Vašich technických požiadaviek a finančných možností.
  3. V cene montáže je aj následná starostlivosť o zákazníka (info linka, servis, revízna prehliadka).
  4. Nami dodávané systémy je možné časom rozširovať o ďalšie komponenty.

Licencie oprávňujúce inštalovať elektronické zabezpečovacie systémy:

diplom


 

Licencia


 

certifikát


 

Osvedčenie

Živnostenský list